User:Swedish/Hjälp:Innehåll

ADVERTISEMENT
From Diablo Wiki
Jump to: navigation, search

Detta är innehållet av hjälpsektionen här på DiabloWiki.


Introduktion[edit | edit source]

Detta är DiabloWiki, en resurs för all sort information om Diablo. Du får och är uppmuntrad att hjälpa oss alla genom att expandera sektioner, fylla ut statistiska siffror som saknas eller fixa stavfel av andra användare. Som namnet säkert säger tydligt är DiabloWiki en wiki, ett open source dokument som vem som helst kan redigera och bidra till. Man kan säga att "en grupp är smartare än de individuella medlemmarna i den". Wikis är designade för att vara lätta att redigera; de är primärt text+baserade, och du behöver inte kunna något HTML, PHP, CSS eller annat programmeringsspråk för att bidra till wikiartiklar.


Hur man hjälper[edit | edit source]

DiabloWiki är en omfattande informationsresurs för Diablofans. Siten existerar efter stöd från Diii.Net, then inofficiella Diablositen. Vi uppmuntrar dig och alla andra medlemmar av Diablosamfundet att dela med sig av er kunskap med oss alla och fortsätta bygga upp DiabloWiki att vara den bästa resursen för Diablo på nåtet.

För att hjälpa till så räcker det med att klicka på "Redigera" i en artikel eller en rubrik som du kan tillföra något till, eller kanske skapa en ny artikel. I de flesta fall handlar det bara om att utöka med mer text, ändra en bokstav eller siffra, så inga avancerade kunskaper är nödvändiga. Om du vill skapa nya sidor eller göra större bidrag till wikin är det bra att ha en bra grundkunskap av den rätt enkla wikikoden som används i alla wikis.

Den generella principen är att ALLA tillägg du gör till wikin är bra, och du skall inte vara rädd för att göra misstag! Vi är alla bara människor och alla kan göra misstag.


Vad du kan hjälpa till med[edit | edit source]

Förutom att vad du än gör i wikin så är det uppskattat av alla besökare till wikin, så är det här en extra lista du kan titta på om du letar efter något specifikt att hjälpa till med.

  • Deltagarportalen är huvudsidan för projekt och uppgifter som behöver göras av olika anledningar. Alla uppdaterade aktiviteter är rapporterade här, och dess diskussionssida är den pirmära sidan för kommunikation på wikin.
  • Wikins stubbar (förklaring: stubbe) är små artiklar som behöver få kärlek eller putsas up. Oavsett vad du gör så är det nästan alltid användbart för andra.
  • "Önskade" sidor och kategorier är sidor som är länkade av andra sidor, men som ännu inte är skapade. Dessa "röda länkar" är helt enkelt en lista på sidor som behöves i wikin. Om du klickar på en röd länk så kommer du direkt in på redigering för sidan. Om du sedan sparare den så kommer den fungera som en vanlig länk och sida.

Om du har några timmars erfarenhet med wikis, så kan du hjälpa till med lite mer avancerade uppgifter inom en wiki.

Om du inte är en expert eller inte är helt bekväm med att skriva eget material så kan du hjälpa till med existerande sidor. Nästan varenda sida i hela wikin kan bli förbättrad genom att ha fler länkar till relaterade sidor eller att illustrera informationen bättre genom att lägga till bilder samt förbättra navigationen (med länkar eller kategorier) för att hjälpa besökare hitta vad de letar efter.

Om du har erfarenhet att redigera wikis, så kan du hjälpa till att lägga till rätta fel eller problem med wikikod. Du kan även arbeta tillsammans med medlemmar som vet mycket om spelet, men inte är så bra på det tekniska. Detta är mycket viktigt för att hjälpa fler fans att ta del av wikigemenskapen.

Om du inte vill bli involverad så kan du göra mindre redigeringar så som att fixa stavfel, titta på diskussionssidor på artiklar och föreslå korrigeringar eller ytterliggare tolkningar.


Hur man redigerar[edit | edit source]

Wikis är designade att vara så lätta som möjligt att editeras. Man behöver inte några programmerings- eller webdesignskunskaper. Det som krävs är att man är registrerad, och du kan enkelt göra det här.

För att göra själva redigeringen har vi e nstor hjälpsektion tillgänglig på DiabloWiki.

  • Redigera - En bra introduktion will en wikis enkla formatteringskod dår man lär sig hur man gör text kursiv, fetstilad eller hur man inkluderar tabeller.
  • Skapa artikel - Hur man skapar artiklar i wikin.
  • Sandlådan - Använd den här sidan för att testa wikikod utan att göra onödiga förändringar på andra artiklar.
  • Wiki kategoristruktur - För att hjälpa dig att navigera eller att lälla artiklar i kategorier.
  • DiabloWiki Policys - Det är viktigt att veta om DiabloWikis policys när man lägger till nyt material.
  • FAQ - Besök våra frågor och svar om du inte kan hitta ditt svar på annat sätt. Lägg gärna till frågor du lyckats besvara själv, eller fått besvarat av någon annan.
  • DiabloWiki Support - Om du behöver tyllerligare hjälp.


Vanliga wikitermer[edit | edit source]

Detta är en lista på "wiki lingo": ord som ofta används i wikiredigering, och som kanske inte betyder exakt det du tror.


Struktur[edit | edit source]

En wiki använder "kategorier" för att sortera artiklar och filer i en mapp+liknande struktur. När man skapar artikel eller editerar en artikel så skall man se till att den hamnar i rätt kategori: Kategoristruktur.


Support[edit | edit source]

Om du har problem som hjälpsektionerna (eller de externa hjälpsektionerna nedan) inte kan avhjälpa, så kan du ställa frågor i Deltagarportalens diskussionssida. Bara klicka på "redigera" och skriv din fråba längst ned på sidan. Använd normal diskussionsettikett. Du kan också gå till den dedikerade supportsidan för hjälp.


Extern hjälp[edit | edit source]

Wikipedia och deras sidor om wikis har massor med ytterligare hjälpsidor om du vill gå djupare i wikiredigering. En del är inte helt kompatibelt med denan wikin, men nästan allt bör fungera.Wiki Hjälp [e]
Hjälp Innehåll

Deltagarportalen
Redigera - Skapa artikel - Sandlådan
Hjälp FAQ
Wiki Support
Kategoristruktur
DiabloWiki Policys
Hjälpkategorin

Wikiverktyg

Articlehistorik
Schabloner
Ta bort sidor
Förgreningssidor
Flytta artiklar
Omdirigeringar
Stubbar
Mall

Ordbok

Artiklar
Kategorier
Bilder
Tabeller
Diskussionssidor
Vandalism

Help Contents

Community Portal
Markup - Create article - Sandbox
Help FAQ
Wiki Support
Category Structure
DiabloWiki Policies
Help Category

Wiki Tools

Article History
Boilerplates
Deleting pages
Disambiguations
Moving Articles
Redirects
Stubs
Templates

Glossary

Articles
Categories
Images
Tables
Talk Pages
Vandalism

Kategori:Hjälp