User:Swedish

ADVERTISEMENT
From Diablo Wiki
Jump to: navigation, search

Projekt att översätta DiabloWiki till svenska.


Sidor relaterade[edit | edit source]


Översattningar av sidor i wikin[edit | edit source]

 • www = sv
 • Template = Mall
 • Main_Page = Huvudsida
 • Special = Special
 • Help = Hjälp
 • Recentchanges = Senaste_ändringar
 • Stubs = Stubbar
 • Markup = Redigera / Wikikod
 • Community_Portal = Deltagarportalen
 • xxx = Bybrunnen
 • User = Användare
 • Boilerplate = schablon
 • Diambiguation = Särskiljning / Förgreningssidor
 • Talk = Diskussion
 • User_talk = Användardiskussion


Wiki Hjälp [e]
Hjälp Innehåll

Deltagarportalen
Redigera - Skapa artikel - Sandlådan
Hjälp FAQ
Wiki Support
Kategoristruktur
DiabloWiki Policys
Hjälpkategorin

Wikiverktyg

Articlehistorik
Schabloner
Ta bort sidor
Förgreningssidor
Flytta artiklar
Omdirigeringar
Stubbar
Mall

Ordbok

Artiklar
Kategorier
Bilder
Tabeller
Diskussionssidor
Vandalism

Help Contents

Community Portal
Markup - Create article - Sandbox
Help FAQ
Wiki Support
Category Structure
DiabloWiki Policies
Help Category

Wiki Tools

Article History
Boilerplates
Deleting pages
Disambiguations
Moving Articles
Redirects
Stubs
Templates

Glossary

Articles
Categories
Images
Tables
Talk Pages
Vandalism

Kategori:Hjälp