Difference between revisions of "Template:Hjälp navbox"

ADVERTISEMENT
From Diablo Wiki
Jump to: navigation, search
m
m
Line 18: Line 18:
 
• [[Hjälp:Flytta|Flytta artiklar]]<br>
 
• [[Hjälp:Flytta|Flytta artiklar]]<br>
 
• [[Hjälp:Omdirigering|Omdirigeringar]]<br>
 
• [[Hjälp:Omdirigering|Omdirigeringar]]<br>
• [[Hjälp:Stubbe|Stubbar]]<br>
+
• [[Hjälp:Stubbar|Stubbar]]<br>
• [[Hjälp:Template|Templates]]<br>
+
• [[Hjälp:Mall|Mall]]<br>
|valign="top" width="30%"|• <u>'''Glossary'''</u><br>
+
|valign="top" width="30%"|• <u>'''Ordbok'''</u><br>
• [[Hjälp:Article|Articles]]<br>
+
• [[Hjälp:Artikel|Artiklar]]<br>
• [[Hjälp:Category|Categories]]<br>
+
• [[Hjälp:Kategori|Kategorier]]<br>
• [[Hjälp:Image|Images]]<br>
+
• [[Hjälp:Bild|Bilder]]<br>
• [[Hjälp:Table|Tables]]<br>
+
• [[Hjälp:Tabell|Tabeller]]<br>
• [[Hjälp:Talk|Talk Pages]]<br>
+
• [[Hjälp:Diskussion|Diskussionssidor]]<br>
 
• [[Hjälp:Vandalism|Vandalism]]<br>
 
• [[Hjälp:Vandalism|Vandalism]]<br>
 
|-
 
|-

Revision as of 18:15, 9 November 2009

Wiki Hjälp[e]
Hjälp Innehåll

Bybrunnen
Redigera - Create article - Sandbox
Hjälp FAQ
Wiki Support
Kategoristruktur
DiabloWiki Policys
Hjälpkategorin

Wikiverktyg

Articlehistorik
Schabloner
Ta bort sidor
Förgreningssidor
Flytta artiklar
Omdirigeringar
Stubbar
Mall

Ordbok

Artiklar
Kategorier
Bilder
Tabeller
Diskussionssidor
Vandalism

Help Contents

Community Portal
Markup - Create article - Sandbox
Help FAQ
Wiki Support
Category Structure
DiabloWiki Policies
Help Category

Wiki Tools

Article History
Boilerplates
Deleting pages
Disambiguations
Moving Articles
Redirects
Stubs
Templates

Glossary

Articles
Categories
Images
Tables
Talk Pages
Vandalism